Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов",считано от 15.11.2016 год. е включен в Списъка на доставчиците на професионално обучение и обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта за обучения чрез ваучери по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020год".

На 02.12.2016 год. Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" ще връчи сертификатите на приключилите успешно обучение по ключовата  компететентност "Общуване на чужди езици", Обучение по английски език за ниво А1 по Европейската езикова рамка 18 служители от БЛЦ"Камена"-Велинград.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" съвместно със СНЦ"Сдружение за етнокултурен и туристически обмен-Сърница" на 14.11.2016 год. внесе в деловодството на Министерството на образованието и науката комплект документи, с цел оценка и включване в Информационен регистър на организациите предлагащи обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищно образование.

 

В периода 21-25.11.2016 год.Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" ще проведе Първоначално обучение на охранители по Програма минимум на 15 души кандидатстващи за замане на длъжността "Охранител" от Община Сърница.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" ще проведе в периода 28-30.11.2016 год. професионално обучение на персонал от "Midalidare Hotel & Spa"-с.Могилово, Община Чирпан по професията "Изпълнител на термални процедури" като надграждащо обучение, отчитащо съвременните тенденции в развитието на професията.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" ще проведе двудневно поддържащо обучение на 65 заети лица, изпълняващи функциите на "Социален асистент" и "Домашен помощник" в Община Стамболово във времето 30.11-01.12.2016 год.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"