Актуално

На 5 януари 2012 г. в конферентната зала на Бизнес център - Велинград се открива обучение на 12 заети лица по английски език по програма "Аз мога повече" чрез ваучери.

На 23.04.2010 год. в гр.Велинград ще започне професионално обучение по част от професията "Камериер", Специалност "Хотелиерство" на 11 заети лица, от които 10 приносители на ваучери по Операция "Аз мога" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

На 01.04.2010 год. в Спа центъра на хотелски комплекс "Деви" - гр. Велинград стартира обучение на 9 лица -свободен прием по професията "Козметик", Специалност "Козметика", Модул "Класически масаж".

Водещ преподавател на курса е управителката на Спа центъра на хотел"Двореца" в курортния град д-р Таня Беличенова.

На 27.04.2010 год. в гр. Велинград ще започне обучение по ключови компетентности - английски език на 10 души приносители на ваучери по Операция "Аз мога" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

На 20.04.2010 год. в гр. Стара Загора ще започне обучение по ключови компетентности - компютърна грамотност и информационни технологии на 9 души приносители на ваучери по Операция "Аз мога" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

На 29 и 30.04.2010 год. на ЦПО към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" бе извършена комплексна проверка по цялостната му дейност от комисия от Националната агенция за професионално образование и обучение.
В хода на външния одит бяха проверени организацията на учебния процес и качеството на занятията на 3 текущи курса - по английски език, козметика и хотелиерство.
Резултатите от проверката са позитивни.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"