Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" е в процес на приключване на дейността по разработката на вътрешна система по качеството на Центъра, на основание на Наредбата по качеството на професионалното образование и обучение.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов беше класиран от Оценителната комисия към Център за развитие на човешките ресурси по Програма "Еразъм плюс" като резервна обучаваща организация на основа на подадено проектно предложение за надграждащо специализирано обучение на шест преподаватели от Центъра в три водещи университета във Великобритания и Малта.

Център за професионално обучение стартира на 25.05.2016 год. професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професията "Камериер" на четири продължително безработни лица към ДБТ-Стара Загора, с място на провеждане на обучението Хотел "Армира"-Старозагорски минерални бани.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи обучение по заявка на "Ротари клуб-Велинград" на седемнадесет лица в неравностойно положение от Велинград и Ракитово по част от професията "Готвач".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи обучение на пет лица от Звена за самоохрана къ МБАЛ"Стоян Киркович"-Стара Загора по Програма минимум за първоначално обучение на охранители на МВР.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" успешно приключи обучение по заявка на "Ротари клуб-Велинград" на единадесет  лица в неравностойно положение от Велинград и Ракитово по част от професията "Камериер".

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"