Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" подаде в НАПОО изискуемата информация по три реализирани от Центъра проекта с Европейско финансиране, с цел публикуване в специализирания сайт за професионално образование и обучение www.refernet.bg

Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" разшири обхвата на дейността си,чрез сключването на рамково споразумение с "Училища Тракия" за обучения по чужд език на територията на гр.Пловдив

Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"  през втората половина на м.февруари 2016 проведе успешно обучение на 31 заети лица от системата на "ПРО"ЕАД-Павел баня по професията "Изпълнител на термални процедури

Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" сключи в началото на м.март 2016 договор с "КОКО Инвестмънт  "ЕООД-Стара Загора за съвместна дейност по обучения по професиите "Фризьор", "Козметик" и "Маникюрист-педикюрист"

Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" окончателно актуализира учебно-материалната си база в страната, в очакване на сключване на споразумение с АЗ за обучение чрез ваучери по ОП"РЧР" за периода 2014-2020 год.

ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" е в очакване на покана за сключване на договор с МТСП по Програма "Активни" за подбор, професионално обучение, обучение по ключови компетентности и осигуряване на заетост на 33 младежи до 24 год. възраст

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"