Актуално

ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" подготви идеен проект, който предстои да представи на вниманието на ръководството на Община Велинград, за обособяване във  Велинград на пилотен център за обучение на кадри за нуждите на туристическия бизнес

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" разработи и е в процес на внедряване на вътрешна система по качеството на предлаганото професионално обучение.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" проведе в периода 13-15.01.2016 год. опреснително обучение на 41 души от персонала на почивните бази на "Мини Марица-Изток" ЕАД по професиите "Администратор в хотелиерството", "Сервитьор барман" и "Камериер".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" на основата на дадени указания от НАПОО разработи система за прилагане на дуалното обучение в дейността на Центъра.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" е на финала на разработката на проект по Програма Еразъм плюс за надграждащо специализирано обучение на шест преподаватели от Центъра в три водещи университета от Великобритания и Малта.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" актуализира информацията в профила си в ИС на НАПОО относно използваната учебно-материална база, във връзка с предстоящото сключване на споразумение с АЗ за обучения чрез ваучери.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"