Актуално

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" е в процес на приключване на дейностите,във връзка с подаване на Годишния отчет за дейността на Центъра през 2015 година през ИС на НАПОО.

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" участва като партньор и подаде документи за обучение на 33 охранители по Програма"Активни".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов",като част от ДЗЗД "Аболеон-Алфа", ще проведе в периода 23-25.09.2015 год. обучение по ключови компетентности на 10 служители от администрацията на Община Сливен, с място на провеждане Хотел "Азалия"-к.к."Св.Св.Константин и Елена".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" подаде необходимата информация за обучителните модули в проектите на 4 работодатели по Програма "Ново работно място".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов", като част от ДЗЗД "Аболеон-Алфа", ще проведе в периода 29-30.09.2015 год. обучение по ключови компетентности на 42 служители от администрацията на Община Сливен, с място на провеждане Хотел "Азалия"-к.к. "Св.Св.Константин и Елена".

Център за професионално обучение към ЕТ"Алфа-Христо Стефанов" създаде и внедри собствена технология на работа по прилагане на нормативната база, свързана с валидирането на придобити знания, умения и компетентности.

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"