ЕТ“Алфа-Хр.Стефанов”

ЕТ “ АЛФА - ХРИСТО СТЕФАНОВ”

ДАТА НА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ: 20.02.2004г.
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 112 ВХ. 0, ЕТ. 1, АП.2
ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ

 

ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

 - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ
 - КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
 - ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ / СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/
 - ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
 - ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 - КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

hristo stefanovУправител Христо Стефанов 
Магистър по педагогика, юридически консултант по търговско и европейско право

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПО ФИРМЕНА СИГУРНОСТ
- КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
- ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
- ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
- ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПСИХОТЕСТОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

КРИТЕРИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА В ЕТ “АЛФА – ХРИСТО СТЕФАНОВ”:

- ДА СА МОТИВИРАНИ ЗА СЪВЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
- ДА ИМАТ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И ПОД НАПРЕЖЕНИЕ
- ДА ИМАТ ВИСОКА ОБЩА КУЛТУРА


ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ПРЕДИМСТВО ЗА КАНДИДАТИ С ОПТИМАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

НА КАДРИТЕ СИ ЕТ “АЛФА – ХРИСТО СТЕФАНОВ” ОСИГУРЯВА:

- ТРУДОВ ДОГОВОР ПО КОДЕКСА НА ТРУДА, С ОСИГУРОВКИ ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛНИ СЛУЧАИ
- ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНАТА ПОЗИЦИЯ, ИЗПЛАЩАНО РЕДОВНО
- ЗАСТРАХОВКА “ ЖИВОТ ” НА СЛУЖИТЕЛЯ
- ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЗИЦИЯТА
- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В СТРУКТУРАТА НА ФИРМАТА

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"