Център за професионално обучение

Здравейте уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви приветствам за проявения интерес към възможностите    за провеждане на висококачествено обучение от Центъра за професионално обучение към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов”.

Както вече сте информирани, Центърът е одобрен от Агенцията по заетостта за доставчик на услуги за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на заети и безработни лица,чрез предоставяне на ваучери за обучение по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”.

Длъжна съм да подчертая, че съобразно мисията си, ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” е гъвкав,предприемчив и адаптивен Център, със съвременен мениджмънт, ориентиран към критериите и потребностите на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма за разгръщане на приходоносни дейности, подготовка на обучаемите за високопрофесионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.

Доказателство за посоченото по-горе са реализираните проекти от Центъра за последните пет години, които можете да разгледате  на  Интернет  страницата ни.

В настоящата информационна брошура екипът на ЦПО се е постарал по достъпен начин да представи на Вашето внимание одобрените от Агенцията по заетостта учебни програми за професионално обучение и обучение по ключови компетентности, организацията на учебния процес,населените места за провеждане на обученията и адреси на учебно-материалната база, списъци на преподавателския състав, координати за контакти.

Позволете ми да изразя увереността си, че предпочитайки нашия Център за Вашето обучение,Вие ще направите правилния избор, защото в ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов” обучаемият е издигнат в култ, на него се гледа с уважение, равнопоставеността обучаваща организация-преподавател-обучаем, е принцип в дейността ни.

С уважение към Вас

Директор на ЦПО към ЕТ”Алфа-Христо Стефанов”

/проф.д-р Мария Стефанова/

Контакти

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 112, ет.1
Мобилен тел:  0896 503 043

Офис:

Стара Загора 6000
ул. "Ангел Кънчев"№ 59-партер/вдясно от входа
Мобилен тел.: 0896 503 043
 alfa_mxk@mail.bg; alfamxk@abv.bg

Лица за контакти

Директор: Проф.д-р Мария Стефанова
Управител: Христо Стефанов
Технически сътрудник: Красимир Стефанов

Политика за личните данни на ЦПО ЕТ "Алфа-Христо Стефанов"